Dağıstan Dövlət Pedaqoji Universiteti

             Dağıstan Dövlət Pedaqoji UnivesitetiBakalavr
ƏyaniQiyabi
                               Sosial iş  Əyani Əyani
Sosial iş 27900pyб
                         Pedaqoji təhsil Əyani Qiyabi
Bədən tərbiyəsi64840pyб27900pyб 
İbtidai təhsil64840pyб 30160pyб
Sosial elmlər64840pyб 30160pyб 
Riyaziyyat64840pyб 27900pyб 
Məktəbəqədər təhsil64840pyб 27900pyб 
Əlavə təhsil64840pyб 27900pyб 
Musiqi təhsili64840pyб 27900pyб 
        Psixoloji və pedaqoji təhsilƏyaniQiyabi
Psixologiya 64840pyб 27900pyб 
Psixologiya və sosial pedaqogika64840pyб 27900pyб 
Məktəbəqədər təhsilin psixologiyası və pedaqogika64840pyб 27900pyб 
İbtidai təhsilin psixologiyası və pedaqogika64840pyб 27900pyб 
      Xüsusi (defektoloji) təhsilƏyaniQiyabi
Logopediya və Xüsusi Psixologiya64840pyб 27900pyб 
    Peşə təhsili (sənayeye görə)ƏyaniQiyabi
İnformasiya texnologiyaları64840pyб 27900pyб 
Dekorativ tətbiqi sənət və dizayn64840pyб 27900pyб 
İqtisadiyyat və İdarəetmə64840pyб 27900pyб 
Pedaqoji təhsil (iki təlim profilləri ilə)ƏyaniQiyabi
Kimya və Biologiya64840pyб 30160pyб 
Ana dili və ədəbiyyatı və xarici dili(ingilis)64840pyб 32420pyб 
Ana dili və ədəbiyyatı və rus dili64840pyб 32420pyб 
Xarici dil (İngilis dili) və Xarici dil(ereb,alman və ya fransiz)64840pyб 27900pyб 
Həyat Təhlükəsizliyi və Bədən Tərbiyəsi64840pyб 27900pyб 
Bədən tərbiyəsi və əlavə təhsil (idman təhsili)64840pyб 27900pyб 
İbtidai təhsil və xarici dil (İngilis dili)64840pyб 32420pyб 
Rus dili və ədəbiyyatı64840pyб 32420pyб 
Rus dili və xarici dil (İngilis dili)64840pyб 32420pyб 
Tarix və hüquq64840pyб 30160pyб 
İbtidai təhsil və fəaliyyət64840pyб 30160pyб 
Hüquq və iqtisadiyyat64840pyб 30160pyб 
Hüquq və Sosial Tədqiqatlar64840pyб 30160pyб 
Riyaziyyat və informatika64840pyб 27900pyб 
Biologiya və Ekologiya64840pyб 27900pyб 
Coğrafiya və Biologiya64840pyб 27900pyб 
Coğrafiya və Ekologiya64840pyб 27900pyб 
Vokal performansı sahəsində musiqi və əlavə təhsil64840pyб 27900pyб 
Texnologiya və İqtisadiyyat64840pyб 27900pyб 
Fizika və Riyaziyyat64840pyб 27900pyб 
Gözəl Sənətlər və Dünya İncəsənət Mədəniyyəti64840pyб 27900pyб 
Bədən tərbiyəsi32420pyб 
Dizayn126570pyб
Dekorativ  tətbiqi sənət və sənətkarlıq126570pyб 
MütəxəssisƏyaniQiyabi
Kliniki psixologiya76770pyб
Rəsm126570pyб 
Qrafika126570pyб 
Heykəltəraşlıq126570pyб 
MagistrƏyaniQiyabi
Pedaqoji təhsil 71890pyб36000pyб 
Psixoloji və pedaqoji təhsil71890pyб 36000pyб 
Xüsusi (defektoloji) təhsil71890pyб 36000pyб 
Peşə təhsili (sənayeye görə)71890pyб 36000pyб