Dağıstan Dövlət Xalq Təsərrüfatı Universiteti

  Fakültələr   Əyani   Qiyabi
Hüquq 89000 RUB 25970 RUB
İqtisadiyyat və idarəetmə 89000 RUB 25970 RUB
Maliyyə kredit 89000 RUB 25970 RUB
Mühasibat uçotu və audit 89000 RUB 25970 RUB
Turizm 89000 RUB 25970 RUB
İnformasiya texnologiyaları 89000 RUB 25970  RUB
Sənaye və mülki tikinti 89000 RUB   –
Vergi və vergitutma 89000 RUB 25970  RUB

Səhifədəki məlumatları .PDF olaraq yüklə.

Səhifədəki məlumatları Office Word olaraq yüklə.