Dağıstan Dövlət Universiteti

              Dağıstan Dövlət Universiteti  Bakalavr
      Riyaziyyat və Kompüter Elmləri FakültəsiƏyaniQiyabi
Riyaziyyat66800pyб  20000pyб
Tətbiqi Riyaziyyat və İnformatika70700pyб20000pyб
Riyaziyyat və Kompüter Elmləri 66800pyб  
Fundamental informatika və informasiya texnologiyaları70700pyб pyб                   
                           Fizika fakültəsiƏyaniQiyabi
Fizika76770pyб
Elektroenergetika və elektrotexnika76770pyб
Elektronika və nanoelektronika76770pyб
                          Kimya fakültəsiƏyaniQiyabi
Kimya76770pyб
Neft-kimya və biotexnologiya kimya tex-da enerji və resurs qənaət 76770pyб
                       Biologiya fakültəsi
ƏyaniQiyabi
Biologiya 76770pyб27000pyб
Torpaq elmləri76770pyб
Pedaqoji təhsil (profil-biologiya)66800pyб  25000pyб
Su bioresursları və yaradılması76770pyб27000pyб
             Ekologiya və Davamlı İnkişaf İnstitutuƏyani
Coğrafiya76770pyб27000pyб
Ekologiya və təbiət idarəçiliyi76770pyб27000pyб
              Psixologiya və fəlsəfə fakültəsiƏyaniQiyabi
Fəlsəfə66800pyб  22500pyб
Psixologiya76770pyб25000pyб
                         Tarix fakültəsi         ƏyaniQiyabi
Tarix66800pyб  22500pyб
                       Hüquq İnstitutuƏyaniQiyabi
Hüquqşünaslıq66800pyб  33700pyб
Tətbiqi informatika (hüquqşünaslıq)76770pyб25000pyб
Pedaqoji təhsil (profil-hüquq)66800pyб  
                      Filologiya fakültəsiƏyaniQiyabi
Filologiya66800pyб  22500pyб
Jurnalistika76770pyб25000pyб
                    Şərqşünaslıq fakültəsiƏyaniQiyabi
Şərqşünaslıq və Afrikaşünaslıq66800pyб  
Linqvistika(ərəb.d)66800pyб  
             Bədən tərbiyəsi və idman şöbəsiƏyaniQiyabi
Bədən tərbiyəsi126570pyб33700pyб
                       Xarici dillər fakültəsiƏyaniQiyabi
Filologiya(ing dili)66800pyб  
Linqvistika(ingilis,fransiz,alman…)66800pyб  
                            Sosial fakültəƏyaniQiyabi
Sosial iş66800pyб  23000pyб
                       Mədəniyyət fakültəsiƏyaniQiyabi
kitabxana və informasiya fəaliyyəti125670pyб20000pyб
                         İqtisadiyyat faküttəsiƏyani
İqtisadiyyat66800pyб  28400pyб  
                         İdarəetmə fakültəsiƏyaniQiyabi
Menecment66800pyб  28400pyб  
Kadr idarəçiliyi64370pyб28400pyб  
Biznes-İnformatika66800pyб  
Dövlət və bələdiyyə idarəçiliyi66800pyб  28400pyб  
Biznes idarəçiliyi28400
İnformatika və İnformasiya TexnologiyalarıƏyaniQiyabi
informasiya sistemləri və texnologiyaları76770pyб
tətbiqi informatika76770pyб
informasiya təhlükəsizliyi
76770pyб
                                  Специалитета
                            Kimya FakültəsiƏyaniQiyabi
Əsas və tətbiqi kimya76770pyб
                           Hüquq İnstitutuƏyaniQiyabi
Gömrük işi66800pyб30000pyб  
Məhkəmə ekspertizası66800pyб  
                     Mədəniyyət fakültəsiƏyaniQiyabi
Aktyorluq126570pyб28400pyб  
Magistr
      Riyaziyyat və Kompüter Elmləri FakültəsiƏyaniQiyabi
Riyaziyyat78400pyб  
Tətbiqi Riyaziyyat və İnformatika82300pyб  
Fundamental informatika və informasiya texnologiyaları82300pyб
                                        Fizika fakültəsiƏyaniQiyabi
Fizika83820pyб  
Elektronika və nanoelektronika83820pyб  
                                          Kimya FakültəsiƏyaniQiyabi
Kimya83820pyб  
                                          Biologiya fakültəsiƏyani
Biologiya83820pyб  
Su bioresursları və yaradılması83820pyб  
                                  Ekologiya və Davamlı İnkişaf İnstitutuƏyaniQiyabi
Coğrafiya83820pyб  
Ekologiya və təbiət idarəçiliyi83820pyб  
                                 Psixologiya və fəlsəfə fakültəsiƏyaniQiyabi
Fəlsəfə78400pyб  
Psixologiya83820pyб  
                                              Tarix fakültəsi         ƏyaniQiyabi
Tarix78400pyб  
                                           Hüquq İnstitutuƏyaniQiyabi
Hüquqşünaslıq78400pyб  
                                           Filologiya fakültəsiƏyaniQiyabi
Filologiya78400pyб  
Jurnalistika83820pyб  
                                      Şərqşünaslıq fakültəsiƏyaniQiyabi
Şərqşünaslıq və Afrikaşünaslıq78400pyб  
Linqvistika(ərəb.d)78400pyб  
                                        Xarici dillər fakültəsiƏyaniQiyabi
Linqvistika(ingilis,fransiz,alman…)78400pyб  
                                         Sosial fakültəƏyaniQiyabi
Sosial iş78400pyб  
                            İqtisadiyyat fakültəsiƏyaniQiyabi
İqtisadiyyat78400pyб  39000pyб  
Maliyyə və Kredit78400pyб  39000pyб  
                                    İdarəetmə fakültəsiƏyaniQiyabi
Menecment78400pyб  39000pyб  
Dövlət və bələdiyyə idarəçiliyi78400pyб  39000pyб  
Biznes-İnformatika78400pyб39000pyб
           İnformatika və İnformasiya TexnologiyalarıƏyaniQiyabi
Tətbiqi informatika83820pyб