Dağıstan Dövlət Texniki Universiteti 

  Dağıstan Dövlət Texniki UniversitetiBAKALAVR
Universitetlərin siyahısıƏyaniQiyabi
Unikal bina və qurğuların tikintisi80500руб
dəmir yollarının istismarı80500руб
  Elektron avadanlıqların xidməti68900руб23000руб 
Nanomaterial130200руб
Proqram və informasiya sistemlərinin inkişafı80500руб
Texniki sistemlərdə idarəetmə və informatika80500руб23000руб
Proqramlaşdırılmış və mülki mühəndislik80500руб31000руб 
Şəhər Tikinti və iqtisadiyyat80500руб 31000руб 
Məhsul və konstruksiyalar üçün tikinti materiallarının istehsalı və tətbiqi80500руб 31000руб 
İstilik və qaz təchizatı və ventilyasiya80500руб 31000руб 
Əmlakın yoxlanması və idarə olunması80500руб 31000руб 
Hidrotexniki quruluş80500руб 31000руб 
Su təchizatı və suyun atılması80500руб 31000руб 
Memarlıq dizaynı80500руб 
Torpaq kadastrı80500руб 23000руб 
Meliorasiya və torpaq mühafizəsi80500руб 23000руб 
Neft və qaz quyularının qazılması80500руб 31000руб 
Neft, qaz məhsulları üçün nəqliyyat və anbar təs-nın istismarı və saxlanılması80500руб 31000руб 
Təcili vəziyyətlərdə təcili yardım80500руб 23000руб 
Interyer Dizany130200pyб  
Kostyum Dizaynı130200pyб  
Geyimlərin texnologiyası80500руб 20000руб 
Dəri və xəz texnologiyası80500руб 20000руб 
Geyimlərin dizaynı80500руб 20000руб 
Gömrük fəaliyyətində əmtəə tədqiqatı və malların ekspertizası68900pyб  20000руб 
Kənd təsərrüfatı xammal və qida məhsullarını istehsalı  malların ekspertizası68900pyб  20000руб 
Fermentasiya və şərabçılıq texnologiyası80500руб 20000руб 
Spirtsiz içkilərin texnologiyası80500руб 20000руб 
Ət və ət məhsullarının texnologiyası80500руб 20000руб 
Balıq və baliq məhsulları texnologiyası80500руб 20000руб 
Restoran xidmətinin texnologiyası və təşkili80500руб 23000руб 
Dövlət-hüquqi68900pyб  37000руб
Hüquq sahəsində tətbiqi informatika80500руб 31000руб 
Psixologiya80500руб 23000руб 
Dövlət və bələdiyyə sistemində reklam və ictimai əlaqələr80500руб 23000руб 
Sosial mədəniyyət xidməti68900pyб  23000руб 
Tur operatoru və səyahət agentliyi xidmətləri texnologiyası və təşkilatı68900pyб  23000руб 
Əsas və tətbiqi dilçilik68900pyб  20000руб 
Müəssisələr və təşkilatların iqtisadiyyatı68900pyб  31000руб 
Təşkilatın idarə olunması68900pyб  31000руб 
Maliyyə menecmenti68900pyб  31000руб 
İstehsal menecmenti68900pyб  31000руб 
Bələdiyyə idareetmesi68900pyб  31000руб 
dövlət və bələdiyyə mülkiyyətinin idarə edilməsi68900pyб  31000руб 
innovasiya, innovasiya prosesləri və layihələrin idarə edilməsi80500руб 23000руб 
Dizaynda tətbiqi informatika80500руб 31000руб 
Vergi68900pyб  31000руб 
Elektron biznes68900pyб  31000руб 
İqtisadiyyatda tətbiqi informatika80500руб 31000руб 
Mühasibat uçotu və audit68900pyб  31000руб 
Maliyyə və kredit68900pyб  31000руб 
Dünya iqtisadiyyatı68900pyб  31000руб 
Avtomobil xidmət80500руб 23000руб 
Təşkilat və yol təhlükəsizliyi80500руб 23000руб 
Yol tikintisi80500руб 23000руб 
Maşınqayırma texnologiyası80500руб 23000руб 
Təşkilat və yol təhlükəsizliyi80500руб 23000руб 
Proqram və informasiya sistemlərinin inkişafı80500руб 
Müəssisələr və təşkilatların iqtisadiyyatı68900pyб  31000руб 
İstehsalat idarəetmə68900pyб  31000руб 
Bələdiyyə idaretme68900pyб  31000руб 
dövlət və bələdiyyə mülkiyyətinin idarə edilməsi68900pyб  31000руб 
Sosial mədəniyyət xidməti68900pyб  23000руб 
Təşkilat və yol təhlükəsizliyi80500руб 23000руб 
Proqram və informasiya sistemlərinin inkişafı80500руб 
İqtisadiyyatda tətbiqi informatika80500руб 31000руб 
hüquqşünaslıqda tətbiqi informatika80500руб 31000руб 
Sənaye və mülki tikinti80500руб 31000руб 
İstehsalat idarəetmə68900pyб  31000руб 
Maşınqayırma texnologiyası80500руб 31000руб 
Təşkilat və yol təhlükəsizliyi80500руб 23000руб 
İqtisadiyyatda tətbiqi informatika80500руб 31000руб 
hüquqşünaslıqda tətbiqi informatika80500руб 31000руб 
Müəssisələr və təşkilatların iqtisadiyyatı68900pyб31000руб 
                                                                      MagistrƏyaniQiyabi
Reabilitasiya sistemləri və texnologiyaları87500pyб  42600руб  
Proqram və informasiya sistemlərinin inkişafı87500pyб  
Texniki sistemlərdə idarəetmə87500pyб  42600руб  
Bina və strukturların nəzəriyyəsi və dizaynı87500pyб  46600руб  
Təşkilati, texnoloji və iqtisadi qərarlar nəzəriyyəsi və təcrübəsi87500pyб  46600руб  
Binaların texniki istismarı və yenidən qurulması87500pyб  46600руб  
Tikinti materialları, məhsul və qurğuların texnologiyası87500pyб  46600руб  
Dəniz və yeraltı hidravlik mühəndislik qurğuları87500pyб  46600руб  
Şəhərlərin və sənaye müəssisələrinin su təchizatı87500pyб  46600руб  
Torpaq idarə edilməsi87500pyб  42600руб  
Torpaq kadastrı87500pyб  42600руб  
Təbii və texnogen sistemlərin tədqiqi87500pyб  42600руб  
Suyun istifadəsi ətraf mühitin idarəetmə sistemlərinin idarə edilməsi87500pyб  42600руб  
Neft yataqlarının işlənməsi87500pyб  42600руб  
Spirtli, aşağı spirtli və spirtsiz içkilərin biotexnologiyası87500pyб  42600руб  
Qida qorunması texnologiyası87500pyб  42600руб  
Qida istehsalının prosesləri və aparatları87500pyб  42600руб  
Hüquq sahəsində tətbiqi informatika87500pyб  46600руб  
Firmanın iqtisadiyyatı və sənaye bazarı75500pyб  46600руб  
Daşınmaz əmlakın iqtisadiyyatı75500pyб  46600руб  
Logistika75500pyб  46600руб  
Maliyyə menecmenti75500pyб  46600руб  
İstehsal menecmenti75500pyб  46600руб  
İnnovasiya menecmenti75500pyб  46600руб  
Texnoloji idarəetmə75500pyб  46600руб  
Marketinq75500pyб  46600руб  
Beynəlxalq biznes75500pyб  46600руб  
İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi75500pyб  46600руб  
Layihənin İdarə Edilməsi75500pyб  46600руб  
dövlət və bələdiyyə idarə edilməsi75500pyб  46600руб  
Maliyyə75500pyб  46600руб  
Bank işi75500pyб  46600руб  
İqtisadi təhlilin riyazi üsulları75500pyб  46600руб  
Tətbiqi Makroiqtisadiyyat və İqtisadi Siyasət75500pyб  46600руб  
Biznesdə informasiya sistemləri75500pyб  46600руб  
Biznes sistemlərinin idarə edilməsində modelləşdirmə75500pyб  46600руб  
Maliyyə idarəçiliyində tətbiq olunan informatika87500pyб  46600руб  
Mühasibat uçotu və audit 87500pyб  46600руб  
Dizaynda tətbiqi informatika87500pyб  46600руб  
Uçot,analiz və audit75500pyб  46600руб  
Dövlət və bələdiyyə maliyyəsi75500pyб  46600руб  
Mühasibat və audit75500pyб  46600руб  
Beynəlxalq İqtisadiyyat75500pyб  46600руб  
Müəssisənin xarici iqtisadi fəaliyyətinin təhlili75500pyб  46600руб  
İqtisadi və Sosial Siyasət75500pyб  46600руб  
İqtisadi nəzəriyyə və maliyyə-kredit münasibətləri75500pyб  46600руб  
Maliyyə nəzarət və audit75500pyб  46600руб
Avtomobil yollarının tikintisi və istismarının layihələndirilməsi87500pyб  42600руб  
Yol təhlükəsizliyinin təşkili87500pyб  42600руб
                                                                      AspiranturaƏyaniQiyabi
Mühəndislik və texnologiya87100pyб  25500pyб  
Maşınqayırma87100pyб  29500pyб
Yüngül sənayenin texnologiyaları87100pyб  25500pyб  
Kənd təsərrüfatı87100pyб  25500pyб
Sosiologiya elmləri77300pyб  23500pyб  
Dilçilik və ədəbiyyatşünaslıq77300pyб  23500pyб  
Tarix elmləri və arxeologiya77300pyб  23500pyб  
Fəlsəfi etika Dini Tədqiqatlar77300pyб  23500pyб
İncəsənət tarixi130200pyб  30000pyб