M.M. Cambulatov adına Dağıstan Dövlət Aqrar Universiteti

                            Aqrar UniversitetiBakalavr
                         Avtomobil fakültəsiƏyaniQiyabi
Nəqliyyat proseslərinin texnologiyası76770pyб(1290$)18600(314$)
Nəqliyyat-texnoloji maşın və komplekslərin istismarı76770pyб(1290$)18600(314$)
Elektroenergetika və elektrik mühəndisliyi76770pyб(1290$)18600(314$)
                      Mühəndislik fakültəsiƏyaniQyabi
Aqroinjener76770pyб(1290$)18600(314$)
Ətraf mühitin idarə edilməsi və suyun istifadəsi76770pyб(1290$)18600(314$)
                 Biotexnologiya FakültəsiƏyaniQyabi
Su bioloji resursları və balıqçılıq76770pyб(1290$)18600(314$)
Zootexnik76770pyб(1290$)18600(314$)
 Agrotexnologiya və Torpaq İdarəetmə FakültəsiƏyaniQyabi
Bitki xammalından hazırlanmış ərzaq məhsulu76770pyб(1290$)18600(314$)
İctimai istehsal və təşkilat texnologiyası76770pyб(1290$)18600(314$)
Torpaq idarəçiliyi və kadastr76770pyб(1290$)18600(314$)
Landşaft memarlığı76770pyб(1290$)18600(314$)
Aqronomiya76770pyб(1290$)18600(314$)
Bağçılıq76770pyб(1290$)18600(314$)
Biologiya76770pyб(1290$)18600(314$)
Meşəbəyi76770pyб(1290$)18600(314$)
Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı texnologiyası76770pyб(1290$)18600(314$)
Ekologiya və təbiətin idarə edilməsi76770pyб(1290$)18600(314$)
Standartlaşdırma və metrologiya76770pyб(1290$)18600(314$)
Əmtəə araşdırmaları64840pyб(1095$)30000(507$)
                       Baytarlıq FakültəsiƏyaniQyabi
Baytarlıq76770pyб(1290$)18600(314$)
Baytarlıq və sanitariya müayinəsi76770pyб(1290$)18600(314$)
                    İqtisadiyyat FakültəsiƏyaniQyabi
İqtisadiyyat64840pyб(1095$)30000(507$)
Menecment64840pyб(1095$)30000(507$)
Tiarət iş64840pyб(1095$)30000(507$)
Tətbiqi informatika76770pyб(1290$)30000(507$)
Turizm64840pyб(1095$)30000(507$)
Magistr (əyani)
                         Avtomobil fakültəsiƏyaniQyabi
Nəqliyyat-texnoloji maşın və komplekslərin istismarı83820pyб(1416$)
                      Mühəndislik fakültəsiƏyaniQiyabi
Aqroinjener83820pyб(1416$)
                 Biotexnologiya FakültəsiƏyaniQiyabi
Zootexnik83820pyб(1416$)
 Agrotexnologiya və Torpaq İdarəetmə FakültəsiƏyaniQiyabi
Aqronom83820pyб(1416$)
Bağçılıq83820pyб(1416$)
                       Baytarlıq FakültəsiƏyaniQiyabi
Baytarlıq və sanitariya müayinəsi83820pyб(1416$)
                    İqtisadiyyat FakültəsiƏyaniQiyabi
İqtisadiyyat71890pyб(1214$)
Menecment71890pyб(1214$)
Aspirantura
ƏyaniQiyabi
Geologiya83600pyб(1412$)30000(507$)
Biologiya83600pyб(1412$)30000(507$)
Sənaye ekologiyası və biotexnologiya83600pyб(1412$)30000(507$)
Kənd təsərrüfatı83600pyб(1412$)30000(507$)
Kənd təsərrüfatında maşın avadanlıqları83600pyб(1412$)30000(507$)
Baytarliq və Zootexnik83600pyб(1412$)30000(507$)
İqtisadiyyat73460pyб(1241$)30000(507$)