Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr Universiteti

Beynəlxalq Əlaqələr Fakültəsi

Beynəlxalq hüquq fakültəsi

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər fakültəsi

Beynəlxalq Jurnalistika fakültəsi

Beynəlxalq Biznes və Biznes İdarəsi Fakültəsi

Tətbiqi İqtisadiyyat və Ticarət Fakültəsi

İdarəetmə və siyasət fakültəsi

Beynəlxalq Enerji Siyasəti və Diplomatiya İnstitutu

Beynəlxalq Əlaqələr və İdarəetmə İnstitutu (Hökumət və Beynəlxalq Əlaqələr Məktəbi)

Maliyyə İqtisadiyyat Fakültəsi

Dilçilik və mədəniyyətlərarası ünsiyyət fakültəsi

Biznes və Beynəlxalq Münasibətlər Məktəbi

Səhifədəki məlumatları .PDF olaraq yüklə.
Səhifədəki məlumatları Office Word olaraq yüklə.

Universitetin internet saytı:
http://abiturient.mgimo.ru/