Moskva Dövlət Pedaqoji Universiteti

-İbtidai sinif müəllimliyi

– Riyaziyyat və informatika müəllimi

– Psixologiya (müəllimlik)

– Məktəbə qədər pedaqogikası

– Xarici dil müəllimliyi

– Menecment

– Hüquq