Moskva Dövlət Texnoloji Universiteti

– Hüquq,

– Dizayn,

– İqtisadiyyat,

– Menecment,

– Dövlət və bələdiyyə orqanlarında iradəetmə;

– Tikinti mühəndisliyi,

– İnformatika və hesablayıcı texnika,

– Tətbiqi informatika,

– Biznes informatika,