Nijnevartovsk Dövlət Universiteti

Nijnevartovsk Dövlət Universiteti

 • Davamlı Təhsil Fakültəsi
 • Pedaqogika və psixologiya fakültəsi
 • İncəsənət və Dizayn Fakültəsi
 • Bədən Tərbiyəsi və İdman Fakültəsi
 • İnformasiya Texnologiyaları və Riyaziyyat Fakültəsi
 • Ekologiya və Mühəndislik Fakültəsi
 • Humanitar elmlər fakültəsi

Нижневартовский государственный университет

 • Факультет дополнительного образования
 • Факультет педагогики и психологии
 • Факультет искусств и дизайна
 • Факультет физической культуры и спорта
 • Факультет информационных технологий и математики
 • Факультет экологии и инжиниринга
 • Гуманитарный факультет