RUSİYA KOOPERASİYA UNİVERSİTETİ

Bakalavriat və Magistratura

▪ Hüquq – Bakalavriat, Əyani-165000rubl, Qiyabi-96000rubl

▪ İnformasiya sistemi və texnologiyasi – Bakalavriat, Əyani-175000rubl, Qiyabi-108000rubl

▪ Ərzaq məhsullarının,  texnologiyası – Bakalavriat. Əyani-165000rubl, Qiyabi-96000publ

▪ Psixologiya – Bakalavriat. Qiyabi-96000rubl

▪ İqtisadiyyat (mühasibat uçotu, analiz, audit), Bakalavriat, Əyani-175000rubl, Qiyabi-98000rubl

Magistratura, Əyani-171000rubl, Qiyabi-96000rubl

▪ İqtisadiyyat (kiçik və orta biznes), Bakalavriat . Əyani-165000rubl, Qiyabi-94000rubl

 ▪İqtisadiyyat(Beynəlxalq iqtisadiyyat) Magistratura. Əyani-175000rubl, Qiyabi-96000rubl

▪ İqtisadiyyat ( maliyyə və kredit), Bakalavriat. Əyani-165000rubl, Qiyabi-96000rubl

Magistratura, Əyani-171000rubl, Qiyabi-96000rubl

▪ Menecment (kiçik biznesini idarə olunması), Bakalavriat. Əyani-165000rubl, Qiyabi-94000rubl

Magistratura, Əyani-171000rubl

▪ Menecment (kadr menecment), Bakalavriat. Əyani-175000rubl, Qiyabi-98000rubl

▪ Menecment (maliyyə menecmenti), Bakalavriat, Əyani-165000rubl, Qiyabi-96000rubl

▪ Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi, Bakalavriat, Əyani-165000rubl, Qiyabi-96000rubl

▪ Ticarət işi(kommersiya), Bakalavriat, Əyani-165000rubl, Qiyabi-96000rubl

▪ Ticarət işi (Marketinq), Bakalavriat, Əyani-165000rubl, Qiyabi-96000rubl

▪ Əmtəəşünaslıq, Bakalavriat, Əyani-165000rubl, Qiyabi-96000rubl

Magistratura, Əyani-171000rubl, Qiyabi-96000rubl

▪ İqtisadiyyat (Mühasibat uçotu və vergitutma), Magistratura, Əyani-171000rubl, Qiyabi-96000rubl

▪ İqtisadiyyat (elektron iqtisadiyyat), Magistratura, Əyani-180000rubl, Qiyabi-96000rubl

▪Servis(Avtoservis), Bakalavriat, Əyani-165000rubl, Qiyabi-96000rubl

▪ Pedaqoji təhsil, Bakalavriat, Qiyabi-96000rubl