Rusiya Federasiyası Prezidenti yanında Rusiya Milli İqtisadiyyat və Dövlət İdarəçiliyi Akademiyası – Sankt-Peterburq filiali

Əyani bakalavr

▪ Beynəlxalq münasibətlər – 2700$-3400$

▪ Dövlət və bələdiyyə idarəçiliyi – 2400$-3000$

▪ İqtisadiyyat – 2300$-2900$

▪ Hüquqşünaslıq – 2700$-3400$

▪ Politologiya – 2300$-2900$

▪ Menecment – 2300$-2900$

▪ Jurnalistika – 2500$-3150$

▪Biznes İnformatika –  2300$-2900$

▪ Gömrük işi – 2450$- 3050$

Qiyabi bakalavr.

▪ Dövlət və bələdiyyə idarəçiliyi-1500$

▪ İqtisadiyyat – 1400$

▪ Hüquqşünasliq – 1500$(ikinci ali təhsil)

▪ Müəssisənin idarə olunması – 1300$

▪Sosial iş – 1300$

▪ Gömrük işi – 1500$

Əyani və Qiyabi magisturatura

▪ Dövlət və bələdiyyənin idarə olunması – əyani-3100$, qiyabi-1550$

▪ Beynəlxalq münasibətlər – əyani-3100$, qiyabi 1550$

▪ Menecment – əyani-3100$, qiyabi-1300$

▪ Müəssisənin idarə olunması – qiyabi-1300$

▪ İqtisadiyyat – əyani-3100$, qiyabi-1400$

▪ Hüquqşünas – əyani-3100$, qiyabi-1550$