SANKT-PETERBURQ DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİNİN QIZLAR (DAQISTAN) FİLİALİ

▪ İqtisadiyyat (əyani)- 80000rub

▪ Hüquqşünasliq( əyani)- 80000rub

Kollec

Fakültə və təhsil haqqı

Əyani təhsil

▪ Kompyuter proqramları-(2 il 10 ay 11 ci sinifden)- 50000 rubl

▪Mühasibat uçotu və iqtisadiyyat-(2 il 10 ay- 9 cu, 1 il 10 ay 11-ci sinifdən)- 45100 rubl

▪ Kommersiya-(2 il 10 ay- 9 cu, 1 il 10 ay 11-ci sinifdən)- 45000 rubl

Qiyabi təhsil

▪ Mühasibat uçotu ve iqtisadiyyat-(2 il 5 ay- 11ci sinifdən)- 30000rubl

▪ Kommersiya- 2 iı 5 ay 11 ci sinifdən)- 30000rubl