Sankt- Peterburq Dövlət Hüquq Akademiyası

Fakültə və təhsil haqqı məlumatları

Bakalavriat –  Əyani və Qiyabi.
Hüquq (Bütün sahələri) – (150000rubl)

Magistratura –  Əyani və Qiyabi
Hüquq (Bütün sahələri) – (150000 rubl)