Stavropol Dövlət Aqrar Universiteti

– Ekologiya və təbiətşünaslıq,

– Aqronomiya,

– Zootexnik,

– Elektroenergetika və elektrotexnika,

– Torpaq İdarəçiliyi və kadastr,

– Ərzaq məhsullarının texnologiyası,

– Veterinar (qiyabi şöbə üzrə də mümkündür),

– İqtisadiyyat,

– Menecment,

– İnformasiya sistemləri və texnologiyası,

– Turizm,

– Otel işi.